Analys

Mar 222015 Kategori

Att ta beslut – gissa eller förstå…

GuessingGame I alla verksamheter fattas dagligen beslut, små som stora, en del beslut direkt avgörande för verksamhetens framgång eller fall. Trotts detta ser vi många beslut som fattas baserat på ”mag-känsla” som ibland är väl underbyggd men alltför ofta baserat på gissningar och tillit till specifika individer. Så som verksamheter idag definieras med ansvar och hierarkisk ordning så delegeras besluten ut i företagets olika grenar och för att se på helheten aggregeras detaljer till större sanningar och det är här gissningsleken börjar. Väldigt få Read More…

Dec 012014

Vart är vi på väg? – Att sätta en strategi…

Strategy day Jag har precis blivit medlem i ett affärsnätverk där vi träffades för första gången i förra veckan. Deltagarna i nätverket är beslutsfattare och nyckelpersoner från olika branscher vilket ger en god grund för utbyte av erfarenheter, lärande och nya kontakter att ta vara på och både bidra med värde till och dra nytta av. Temat för dagen var Strategi, vad är en strategi, vad ska den innehålla och hur kan den se ut? Read More…

Okt 132014

Information Management – del 3…

InfoMan3 Äntligen är det dags att prata teknik och lösning, ja det är ju där vi oftast landar om något verkligen skall hända. För många områden är det verkligen så men jag vill hävda att för information management ligger den absoluta kärnan till att lyckas och skapa värde i att göra detta till en verksamhetsfråga och att verksamhetsansvariga måste följa med hela vägen till att ha kontroll över teknik och lösningar.

Det handlar om att ha kontroll över hela kedjan från verksamhetens behov av information till hur delarna i IT landskapet tillsammans kan optimeras för att möta ett ständigt föränderligt behov. Read More…

Maj 192014

Information Management – Vad, Varför och Hur…

InfoMan0 Det går en våg av satsningar/projekt/program för att etablera Information Management som en förmåga i många verksamheter idag. Självklart drivs vågen på av IT industrins jättar, leverantörer och konsulthus, då detta är ett svårt område som generar försäljning av mjukvara och konsulttjänster. På barrikaderna står dessutom de ”neutrala” rådgivarna i form av Gartner, Forrester och övriga på led och bekräftar behovet, värt att betänka är vad som finansierar deras existens!

Är då Information Management en relevant företeelse som har ett verkligt behov att lösa och möter lösningarna dessa behov?
För att resonera kring detta tänkte jag publicera 4 poster som tillsammans målar upp en bild av

  • behovsbilden i stora drag och vad som är det bakomliggande problemet
  • vems är problemet, vilka aktörer är med i spelet och var går det fel
  • vilka lösningar finns, vad bidrar de till och hur hänger de ihop
  • vart börjar man och hur etablerar man en hållbar plan

Först behöver vi en definition av vad som menas med Information Management. Det finns här lika många definitioner som det finns ”gurus” och alla har delvis rätt. Den enda rätta definitionen är i mina ögon den som görs specifikt för en verksamhet och adresserar den behovsbild som är relevant och har ett tydligt ägarskap.

Här är dock en variant av definition som ofta fungerar att utgå ifrån:
”Information Management hanterar ansvar och ägarskap av information och säkerställer kontroll i kedjan från skapande, lagrande till spridande och konsumtion av information. Information Management säkerställer tillgång till tillförlitlig, aktuell och för behovet relevant information som säkrar kontinuitet och skapar värde för verksamheten och för kunderna.”

Nästa post som kommer imorgon resonerar kring behovsbilden och problemen Information Management kan hantera och skapa värde kring.

Apr 142014

Att verkligen möta kunden…

MoT Hur ska verksamheter av idag klara av en omställning mot helt nya krav, kunder som agerar otroget och med ett enormt utbud tillgängligt….ett musklick bort?

Att verka i gamla vanor och invaggad trygghet är det första steget mot tappade marknadsandelar.
Om vi ser på detta så ser vi 2 processer som möts där den första är den traditionella värdekedjan vi känner igen i en verksamhet. Det vill säga Read More…

Mar 172014

Stärkt ledningsförmåga…

Ledningsförmåga  En av de största utmaningarna för de flesta verksamheter är när förändringstrumman ljuder och kopplingen mellan verksamhetens kundinteraktioner, processer och funktioner berör förändringar i IT-stödet. Ska det behöva vara så!
Inom industrin lärde man sig för flertalet årtionden sedan att vara konkurrenskraftiga och kunna möta en ständigt förändrad marknad och konkurrenssituation genom att skapa en kostnadseffektiv och förändringsflexibel infrastruktur (maskiner, verktyg, personal etc.) Read More…

Dec 022013

Magiska Excel…

ExcelFormulas I de flesta verksamheter löses en stor del komplexa problem med Excel. Det börjar ofta med ett enkelt ark för att skapa en sammanställning/rapport som man inte lyckas få ut ur existerande system. Sen börjar det!….man lägger till en kolumn, en till och kanske en till för att kunna skära i och sortera data utifrån aktuellt behov. Ganska snart vill man koppla till ytterligare data som hämtas från andra system och Excel-arket och komplexiteten ökar. Nu börjar det på riktigt..man börjar använda Excel-arket för beräkningar och med friska tag skapas makro efter makro och arket blir för den oinvigde en allt större gåta. Read More…

Nov 132013

Verksamhetskartan – en liknelse

GIS Nu har jag under en tid publicerat ett antal poster där jag från olika infallsvinklar beskrivit vikten och värdet av att ha en gemensam ”BusinessMap”. Har en tanke om att snart producera en serie av poster som mer i detalj beskriver vad denna verksamhetskarta består av, hur den kan användas och hur man går till väga för att sätta den på plats. Här tänkte jag ge mig in på att ge en förklaring i form av en liknelse som en god vän gav på lunchen idag, efter att jag och en kollega förklarat våra affärsplaner och hur vi hjälper våra kunder. Read More…

Nov 032013

Rörligt mål…

MovingTarget I många projekt jag kommit i kontakt med genom åren har den stora utmaningen varit att fånga målet då ansatsen har kommit av att ”någon” kommit på att ett system måste bytas ut, ibland fullt relevant då plattformen och systemet gått ut tiden, eller att ett fantastiskt nytt system nu finns på marknaden. Dessa projekt har alltför ofta nuläget som kravbild Read More…

Okt 132013

Ändrade planer…NEJ!!

StopDetour Hur ofta har jag inte deltagit i eller från sidan beskådat eller till och med försökt agera rådgivare till projekt som går mot återvändsgränd. Vad är det som gör det så svårt att stanna till, analysera, utvärdera och ta ny riktning, eller till och med avbryta helt för att ta ett omtag. Dagens metoder och förhållningssätt i projekt är hårt format av den gamla vattenfallsmodellen där man i faser tar sig genom projekt, fattar beslut och går vidare. Väldigt lite tid och utrymme ges till att bära med sig problemställning och målbild i ett levande format Read More…

1 2