BI

Okt 152014

Information – guld av vår tid…

InfoGold Förra veckan deltog jag på Informatica’s årliga träff i Sverige där flertalet organisationer presenterade satsningar på Information Management, Master Data och Big Data. Där var ett par slående föredrag från Informatica som gav inspiration och verklig insikt om potentialen i att utnyttja den enormt värdefulla resurs som rätt strukturerad information och data kan bli. När man sen lyssnar på de olika företagens presentationer slås man av den stora skillnaden i inriktning på satsningar och där det å ena sidan ses som ett IT-ansvar och o andra sidan klart drivs från verksamheten. Hur kan information INTE vara en verksamhetsfråga?

Ett lysande exempel var Electrolux satsning på PIM (Product Information Management) som ett steg i transformationen mot den nya ”öppna” världens villkor. Med start kring att samla ihop, strukturera och tillgängliggöra produktinformation för alla intressenters behov. Programmet drivs helt klart av verksamheten men bara därför kan inte IT blunda utan måste snarare springa fortare för att på ett kontrollerat sätt möta upp till verksamhetens behov!

Jag kände starkt igen många av de utmaningar och motiv som driver Electrolux med mitt senaste år på IKEA där jag haft möjligheten att intervjua ett stort antal verksamhetsledare och fånga och beskriva behovsbilden av information i deras aggressiva tillväxtagenda. Så låt oss hoppas IKEA på samma sätt lyckas göra guld av information och data.

Okt 132014

Information Management – del 3…

InfoMan3 Äntligen är det dags att prata teknik och lösning, ja det är ju där vi oftast landar om något verkligen skall hända. För många områden är det verkligen så men jag vill hävda att för information management ligger den absoluta kärnan till att lyckas och skapa värde i att göra detta till en verksamhetsfråga och att verksamhetsansvariga måste följa med hela vägen till att ha kontroll över teknik och lösningar.

Det handlar om att ha kontroll över hela kedjan från verksamhetens behov av information till hur delarna i IT landskapet tillsammans kan optimeras för att möta ett ständigt föränderligt behov. Read More…

Dec 022013

Magiska Excel…

ExcelFormulas I de flesta verksamheter löses en stor del komplexa problem med Excel. Det börjar ofta med ett enkelt ark för att skapa en sammanställning/rapport som man inte lyckas få ut ur existerande system. Sen börjar det!….man lägger till en kolumn, en till och kanske en till för att kunna skära i och sortera data utifrån aktuellt behov. Ganska snart vill man koppla till ytterligare data som hämtas från andra system och Excel-arket och komplexiteten ökar. Nu börjar det på riktigt..man börjar använda Excel-arket för beräkningar och med friska tag skapas makro efter makro och arket blir för den oinvigde en allt större gåta. Read More…

Nov 212013

Business Inteligence.. på riktigt !

BI blir IB Hur många gånger har vi inte sett stora satsningar på BI/DW (Business Intelligence/Data WareHouse) som lovat guld och gröna skogar landa i rostigt stål och kalhyggen? Varför inte ta en stund och reflektera av vad löftet innehåller? Om vi funderar på vad som avses med begreppen ”Business” och ”Intelligence” och utgår från detta så ger vi oss en stor chans att verkligen göra skillnad. ”Business” handlar i grunden om att beskriva och avbilda den verksamhet som bedrivs och hur den är tänkt att bedrivas. I dagens komplexa verksamheter måste detta beskrivas på ett sätt så att verksamheten kan optimeras och förändras utifrån Read More…

Sep 082013

Ni får vad ni mäter..

Measure I flera företag har vi deltagit i projekt kring att definiera mätetal eller KPI’er som det ofta benämns. Det vi ofta ser är ett oändligt antal mätetal och att det inte finns någon enhetlig definition av vad ett mätetal är, hur det skall definieras eller vad som i grunden skall mätas. Det är dessutom väldigt sällan vi ser att mätetalen och målen är kopplade till strategi och riktningsbeslut som av ledningen bestämts, hur kan man då förvänta sig ett beteende och förändring i önskad riktning. Vitsen med att mäta är väl i sin grund att se vara man befinner sig och att mätetalen ska stimulera ett beteende som gör skillnad i företagets resultat. Det är här Read More…

Jul 252013

Magkänsla kan vara bra, men..

Control För ett antal år sedan hade jag ett uppdrag inom Telecom där jag hjälpte till med produktledningsfrågor och produktstrategi för en telekom operatör. En central del i detta handlade om att få ordning och reda i produktportföljen och skapa en högre flexibilitet för nya variationer på de produkter och tjänster som erbjöds till kunderna vilket då snabbt kom att beröra även de IT-stöd som användes. Vårt sätt att arbeta med strukturer utgår från mönster som Read More…

Jul 152013

Semester – tankarnas tid..

Semester Så var vi där – semester – med lagom mycket planer och lagom med tid för att spontant göra saker på känsla. Dagen börjar med en tur med dotter, son med flickvän och kusin med son till Tom Tits, fantastiskt ställe för alla åldrar. Nu blir det en lugn afton med grillning och kvällsbad för att sen via nätet hitta stuga i dalarna för några dagars “bara vara” med flugfiske och mete.
För bloggen har jag tanken att varje vecka göra en reflektion från tidigare projekt och Read More…

Jul 052013

Big Data – stora ettor och nollor ?

BigData Vi är alla vana med en ständig ström av nya ”hypade” trender och teknologier, alltför ofta drivet av leverantörer som vill hitta nya vinklingar till stora resurskrävande och kostsamma investeringar. Därmed inte sagt att teknologierna inte behövs, men ni i verksamheterna måste våga ta ansvar för och driva det utifrån era behov. I dessa tider hör vi var och varannan tala om ”Big Data” som en Read More…