BigData

Okt 152014

Information – guld av vår tid…

InfoGold Förra veckan deltog jag på Informatica’s årliga träff i Sverige där flertalet organisationer presenterade satsningar på Information Management, Master Data och Big Data. Där var ett par slående föredrag från Informatica som gav inspiration och verklig insikt om potentialen i att utnyttja den enormt värdefulla resurs som rätt strukturerad information och data kan bli. När man sen lyssnar på de olika företagens presentationer slås man av den stora skillnaden i inriktning på satsningar och där det å ena sidan ses som ett IT-ansvar och o andra sidan klart drivs från verksamheten. Hur kan information INTE vara en verksamhetsfråga?

Ett lysande exempel var Electrolux satsning på PIM (Product Information Management) som ett steg i transformationen mot den nya ”öppna” världens villkor. Med start kring att samla ihop, strukturera och tillgängliggöra produktinformation för alla intressenters behov. Programmet drivs helt klart av verksamheten men bara därför kan inte IT blunda utan måste snarare springa fortare för att på ett kontrollerat sätt möta upp till verksamhetens behov!

Jag kände starkt igen många av de utmaningar och motiv som driver Electrolux med mitt senaste år på IKEA där jag haft möjligheten att intervjua ett stort antal verksamhetsledare och fånga och beskriva behovsbilden av information i deras aggressiva tillväxtagenda. Så låt oss hoppas IKEA på samma sätt lyckas göra guld av information och data.

Okt 132014

Information Management – del 3…

InfoMan3 Äntligen är det dags att prata teknik och lösning, ja det är ju där vi oftast landar om något verkligen skall hända. För många områden är det verkligen så men jag vill hävda att för information management ligger den absoluta kärnan till att lyckas och skapa värde i att göra detta till en verksamhetsfråga och att verksamhetsansvariga måste följa med hela vägen till att ha kontroll över teknik och lösningar.

Det handlar om att ha kontroll över hela kedjan från verksamhetens behov av information till hur delarna i IT landskapet tillsammans kan optimeras för att möta ett ständigt föränderligt behov. Read More…

Maj 262014

Information Management – del 1…

InfoMan1 Som jag nämnde i min föregående post kommer här första delen av mitt resonemang kring Information Management och där jag tar upp behovsbilden och vilka förmågor Information Management ofta adresserar.  Jag lovade snabb återkomst men då livet kom emellan så dröjde det några extra dagar.

Om vi börjar med de flesta verksamheters grundläggande behov och det som kan förväntas fungera, ändå ser vi alltför ofta problemen redan där, Read More…

Nov 212013

Business Inteligence.. på riktigt !

BI blir IB Hur många gånger har vi inte sett stora satsningar på BI/DW (Business Intelligence/Data WareHouse) som lovat guld och gröna skogar landa i rostigt stål och kalhyggen? Varför inte ta en stund och reflektera av vad löftet innehåller? Om vi funderar på vad som avses med begreppen ”Business” och ”Intelligence” och utgår från detta så ger vi oss en stor chans att verkligen göra skillnad. ”Business” handlar i grunden om att beskriva och avbilda den verksamhet som bedrivs och hur den är tänkt att bedrivas. I dagens komplexa verksamheter måste detta beskrivas på ett sätt så att verksamheten kan optimeras och förändras utifrån Read More…

Jul 052013

Big Data – stora ettor och nollor ?

BigData Vi är alla vana med en ständig ström av nya ”hypade” trender och teknologier, alltför ofta drivet av leverantörer som vill hitta nya vinklingar till stora resurskrävande och kostsamma investeringar. Därmed inte sagt att teknologierna inte behövs, men ni i verksamheterna måste våga ta ansvar för och driva det utifrån era behov. I dessa tider hör vi var och varannan tala om ”Big Data” som en Read More…