Enterprise architecture

Okt 272014

Information Management – del 4…

InfoMan4 Då jag nu målat upp en del av utmaningen kring Information Management, dess intressenter och de centrala teknologierna är det nu dags att se på hur man går till väga. Självklart finns det olika vägar fram och det jag redovisar här är en approach baserad på 25 års samlade erfarenheter av lyckade och mindre lyckade satsningar. Framförallt är det en pragmatisk agenda baserad på att få en gemensam bild, etablera mognad och en karta ”BusinessMap” att navigera utifrån. Read More…

Okt 132014

Information Management – del 3…

InfoMan3 Äntligen är det dags att prata teknik och lösning, ja det är ju där vi oftast landar om något verkligen skall hända. För många områden är det verkligen så men jag vill hävda att för information management ligger den absoluta kärnan till att lyckas och skapa värde i att göra detta till en verksamhetsfråga och att verksamhetsansvariga måste följa med hela vägen till att ha kontroll över teknik och lösningar.

Det handlar om att ha kontroll över hela kedjan från verksamhetens behov av information till hur delarna i IT landskapet tillsammans kan optimeras för att möta ett ständigt föränderligt behov. Read More…

Aug 282014

Information Management – del 2…

InfoMan2 Fortsätter äntligen serien med att utveckla och resonera kring vems problem information management är och vilka intressenter som är iblandade.
Först till den centrala frågan – är Information Management egentligen ett problem? Här är det relevant att påtala att tyvärr ser vi det ofta som ett problem och detta på grund av att Information Management inte fungerar. En bra hanterad Information Management borde väl egentligen ses som en mycket viktig och strategisk förmåga i alla verksamheter. Read More…

Maj 262014

Information Management – del 1…

InfoMan1 Som jag nämnde i min föregående post kommer här första delen av mitt resonemang kring Information Management och där jag tar upp behovsbilden och vilka förmågor Information Management ofta adresserar.  Jag lovade snabb återkomst men då livet kom emellan så dröjde det några extra dagar.

Om vi börjar med de flesta verksamheters grundläggande behov och det som kan förväntas fungera, ändå ser vi alltför ofta problemen redan där, Read More…

Maj 192014

Information Management – Vad, Varför och Hur…

InfoMan0 Det går en våg av satsningar/projekt/program för att etablera Information Management som en förmåga i många verksamheter idag. Självklart drivs vågen på av IT industrins jättar, leverantörer och konsulthus, då detta är ett svårt område som generar försäljning av mjukvara och konsulttjänster. På barrikaderna står dessutom de ”neutrala” rådgivarna i form av Gartner, Forrester och övriga på led och bekräftar behovet, värt att betänka är vad som finansierar deras existens!

Är då Information Management en relevant företeelse som har ett verkligt behov att lösa och möter lösningarna dessa behov?
För att resonera kring detta tänkte jag publicera 4 poster som tillsammans målar upp en bild av

  • behovsbilden i stora drag och vad som är det bakomliggande problemet
  • vems är problemet, vilka aktörer är med i spelet och var går det fel
  • vilka lösningar finns, vad bidrar de till och hur hänger de ihop
  • vart börjar man och hur etablerar man en hållbar plan

Först behöver vi en definition av vad som menas med Information Management. Det finns här lika många definitioner som det finns ”gurus” och alla har delvis rätt. Den enda rätta definitionen är i mina ögon den som görs specifikt för en verksamhet och adresserar den behovsbild som är relevant och har ett tydligt ägarskap.

Här är dock en variant av definition som ofta fungerar att utgå ifrån:
”Information Management hanterar ansvar och ägarskap av information och säkerställer kontroll i kedjan från skapande, lagrande till spridande och konsumtion av information. Information Management säkerställer tillgång till tillförlitlig, aktuell och för behovet relevant information som säkrar kontinuitet och skapar värde för verksamheten och för kunderna.”

Nästa post som kommer imorgon resonerar kring behovsbilden och problemen Information Management kan hantera och skapa värde kring.

Apr 142014

Att verkligen möta kunden…

MoT Hur ska verksamheter av idag klara av en omställning mot helt nya krav, kunder som agerar otroget och med ett enormt utbud tillgängligt….ett musklick bort?

Att verka i gamla vanor och invaggad trygghet är det första steget mot tappade marknadsandelar.
Om vi ser på detta så ser vi 2 processer som möts där den första är den traditionella värdekedjan vi känner igen i en verksamhet. Det vill säga Read More…

Mar 172014

Stärkt ledningsförmåga…

Ledningsförmåga  En av de största utmaningarna för de flesta verksamheter är när förändringstrumman ljuder och kopplingen mellan verksamhetens kundinteraktioner, processer och funktioner berör förändringar i IT-stödet. Ska det behöva vara så!
Inom industrin lärde man sig för flertalet årtionden sedan att vara konkurrenskraftiga och kunna möta en ständigt förändrad marknad och konkurrenssituation genom att skapa en kostnadseffektiv och förändringsflexibel infrastruktur (maskiner, verktyg, personal etc.) Read More…

Mar 132014

aldrig för tidigt att göra rätt !!! …

rättfrånstart Vid ett tillfälle för ett antal år sedan så skulle jag påtala för en kund att, som talesättet säger, det är aldig för sent att ändra sig. Jag gjorde väl då en freudiansk felsägning och sa istället, det är aldrig för tidigt att göra rätt. I det aktuella fallet skulle kunden föra in ett CRM (Customer Relationship Management) system och hade redan vid tillfället gjort ett antal försök men ändå inte riktigt lyckas få det att möta upp till det tänkta, och av leverantören utlovade nirvanat. Problemet Read More…

Mar 042014

Enterprise Architecture – med Information i fokus…

Value EA Traditionell EA(enterprise architecture) definieras sakta om till värdedriven EA som en kritisk förutsättning för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet, vilket bekräftas av Gartner, forester och annan expertis, men det är samtidigt enormt farligt att sätta tilltro till ett begrepp och tekniska lösningar utan att se vad som egentligen måste göras.
Att vara en framgångsrik nu och i framtiden handlar parallelt med att bedriva en effektiv verksamhet om att även hantera förändring. Read More…

Dec 082013

Fånge i kalendern…

calender Nu när julen närmar sig märks tydligt hur vi har blivit slavar bakom våra kalendrar då vi lever i allt mer komplexa verksamheter. Förr hade folk sin uppgift som innebar att arbeta med kollegorna i sin funktion och möjligen ibland ha dialog och överlämningar av resultat som nästa funktion skulle arbeta vidare med. Internet och IT är ju i mycket en frälsare och möjliggörare men det har också med dess möjligheter fört med sig en allt större komplexitet Read More…

1 2 3