Finans

Dec 022013

Magiska Excel…

ExcelFormulas I de flesta verksamheter löses en stor del komplexa problem med Excel. Det börjar ofta med ett enkelt ark för att skapa en sammanställning/rapport som man inte lyckas få ut ur existerande system. Sen börjar det!….man lägger till en kolumn, en till och kanske en till för att kunna skära i och sortera data utifrån aktuellt behov. Ganska snart vill man koppla till ytterligare data som hämtas från andra system och Excel-arket och komplexiteten ökar. Nu börjar det på riktigt..man börjar använda Excel-arket för beräkningar och med friska tag skapas makro efter makro och arket blir för den oinvigde en allt större gåta. Read More…

Sep 082013

Ni får vad ni mäter..

Measure I flera företag har vi deltagit i projekt kring att definiera mätetal eller KPI’er som det ofta benämns. Det vi ofta ser är ett oändligt antal mätetal och att det inte finns någon enhetlig definition av vad ett mätetal är, hur det skall definieras eller vad som i grunden skall mätas. Det är dessutom väldigt sällan vi ser att mätetalen och målen är kopplade till strategi och riktningsbeslut som av ledningen bestämts, hur kan man då förvänta sig ett beteende och förändring i önskad riktning. Vitsen med att mäta är väl i sin grund att se vara man befinner sig och att mätetalen ska stimulera ett beteende som gör skillnad i företagets resultat. Det är här Read More…

Jul 252013

Magkänsla kan vara bra, men..

Control För ett antal år sedan hade jag ett uppdrag inom Telecom där jag hjälpte till med produktledningsfrågor och produktstrategi för en telekom operatör. En central del i detta handlade om att få ordning och reda i produktportföljen och skapa en högre flexibilitet för nya variationer på de produkter och tjänster som erbjöds till kunderna vilket då snabbt kom att beröra även de IT-stöd som användes. Vårt sätt att arbeta med strukturer utgår från mönster som Read More…