LEAN

Aug 072013

Processer, en ny konservering…

Process Jag har under många år och i många kundprojekt deltagit i att ”processorientera” verksamheter vilket i många fall fungerat väldigt bra och i vissa fall gett väldigt lite effekt och ibland till och med skapat sämre förmåga på totalen. En bra processarkitektur måste förstå och skapa förutsättningar för verksamhetens alla “kugghjul” att samspela, annars skapas bara nya låsningar.I de fall jag sett tveksamma resultat är det i och för sig inte processerna i sig som varit problemet utan snarare Read More…