MasterData

Feb 042015

Organisation i rörelse – håll kursen…

BusinessMap En av de största utmaningarna hos majoriteten av stora komplexa företag är förmågan att agera synkroniserat och rikta kraften mot gemensamma mål. Utmaningen har många skepnader och det bottnar ofta i frågan om ansvar, mandat och belöning. Med detta som grund – hur skapar man informationsmässig kontroll för helheten? Vem tar ansvaret? Är det ens möjligt?
Svåra frågor som alltför ofta saknar svar, men vad är alternativet – att ge upp är en lite väl enkel lösning! Read More…

Okt 152014

Information – guld av vår tid…

InfoGold Förra veckan deltog jag på Informatica’s årliga träff i Sverige där flertalet organisationer presenterade satsningar på Information Management, Master Data och Big Data. Där var ett par slående föredrag från Informatica som gav inspiration och verklig insikt om potentialen i att utnyttja den enormt värdefulla resurs som rätt strukturerad information och data kan bli. När man sen lyssnar på de olika företagens presentationer slås man av den stora skillnaden i inriktning på satsningar och där det å ena sidan ses som ett IT-ansvar och o andra sidan klart drivs från verksamheten. Hur kan information INTE vara en verksamhetsfråga?

Ett lysande exempel var Electrolux satsning på PIM (Product Information Management) som ett steg i transformationen mot den nya ”öppna” världens villkor. Med start kring att samla ihop, strukturera och tillgängliggöra produktinformation för alla intressenters behov. Programmet drivs helt klart av verksamheten men bara därför kan inte IT blunda utan måste snarare springa fortare för att på ett kontrollerat sätt möta upp till verksamhetens behov!

Jag kände starkt igen många av de utmaningar och motiv som driver Electrolux med mitt senaste år på IKEA där jag haft möjligheten att intervjua ett stort antal verksamhetsledare och fånga och beskriva behovsbilden av information i deras aggressiva tillväxtagenda. Så låt oss hoppas IKEA på samma sätt lyckas göra guld av information och data.

Okt 132014

Information Management – del 3…

InfoMan3 Äntligen är det dags att prata teknik och lösning, ja det är ju där vi oftast landar om något verkligen skall hända. För många områden är det verkligen så men jag vill hävda att för information management ligger den absoluta kärnan till att lyckas och skapa värde i att göra detta till en verksamhetsfråga och att verksamhetsansvariga måste följa med hela vägen till att ha kontroll över teknik och lösningar.

Det handlar om att ha kontroll över hela kedjan från verksamhetens behov av information till hur delarna i IT landskapet tillsammans kan optimeras för att möta ett ständigt föränderligt behov. Read More…

Maj 192014

Information Management – Vad, Varför och Hur…

InfoMan0 Det går en våg av satsningar/projekt/program för att etablera Information Management som en förmåga i många verksamheter idag. Självklart drivs vågen på av IT industrins jättar, leverantörer och konsulthus, då detta är ett svårt område som generar försäljning av mjukvara och konsulttjänster. På barrikaderna står dessutom de ”neutrala” rådgivarna i form av Gartner, Forrester och övriga på led och bekräftar behovet, värt att betänka är vad som finansierar deras existens!

Är då Information Management en relevant företeelse som har ett verkligt behov att lösa och möter lösningarna dessa behov?
För att resonera kring detta tänkte jag publicera 4 poster som tillsammans målar upp en bild av

  • behovsbilden i stora drag och vad som är det bakomliggande problemet
  • vems är problemet, vilka aktörer är med i spelet och var går det fel
  • vilka lösningar finns, vad bidrar de till och hur hänger de ihop
  • vart börjar man och hur etablerar man en hållbar plan

Först behöver vi en definition av vad som menas med Information Management. Det finns här lika många definitioner som det finns ”gurus” och alla har delvis rätt. Den enda rätta definitionen är i mina ögon den som görs specifikt för en verksamhet och adresserar den behovsbild som är relevant och har ett tydligt ägarskap.

Här är dock en variant av definition som ofta fungerar att utgå ifrån:
”Information Management hanterar ansvar och ägarskap av information och säkerställer kontroll i kedjan från skapande, lagrande till spridande och konsumtion av information. Information Management säkerställer tillgång till tillförlitlig, aktuell och för behovet relevant information som säkrar kontinuitet och skapar värde för verksamheten och för kunderna.”

Nästa post som kommer imorgon resonerar kring behovsbilden och problemen Information Management kan hantera och skapa värde kring.

Mar 172014

Stärkt ledningsförmåga…

Ledningsförmåga  En av de största utmaningarna för de flesta verksamheter är när förändringstrumman ljuder och kopplingen mellan verksamhetens kundinteraktioner, processer och funktioner berör förändringar i IT-stödet. Ska det behöva vara så!
Inom industrin lärde man sig för flertalet årtionden sedan att vara konkurrenskraftiga och kunna möta en ständigt förändrad marknad och konkurrenssituation genom att skapa en kostnadseffektiv och förändringsflexibel infrastruktur (maskiner, verktyg, personal etc.) Read More…

Dec 022013

Magiska Excel…

ExcelFormulas I de flesta verksamheter löses en stor del komplexa problem med Excel. Det börjar ofta med ett enkelt ark för att skapa en sammanställning/rapport som man inte lyckas få ut ur existerande system. Sen börjar det!….man lägger till en kolumn, en till och kanske en till för att kunna skära i och sortera data utifrån aktuellt behov. Ganska snart vill man koppla till ytterligare data som hämtas från andra system och Excel-arket och komplexiteten ökar. Nu börjar det på riktigt..man börjar använda Excel-arket för beräkningar och med friska tag skapas makro efter makro och arket blir för den oinvigde en allt större gåta. Read More…

Nov 212013

Business Inteligence.. på riktigt !

BI blir IB Hur många gånger har vi inte sett stora satsningar på BI/DW (Business Intelligence/Data WareHouse) som lovat guld och gröna skogar landa i rostigt stål och kalhyggen? Varför inte ta en stund och reflektera av vad löftet innehåller? Om vi funderar på vad som avses med begreppen ”Business” och ”Intelligence” och utgår från detta så ger vi oss en stor chans att verkligen göra skillnad. ”Business” handlar i grunden om att beskriva och avbilda den verksamhet som bedrivs och hur den är tänkt att bedrivas. I dagens komplexa verksamheter måste detta beskrivas på ett sätt så att verksamheten kan optimeras och förändras utifrån Read More…

Okt 102013

En konsultdag…

Carwork Här bryter jag in med en bloggpost som bryter mönstret från fakta till rent allmänt och ger en bild av hur en dag som konsult kan se ut.

07.00 Torsdag morgon efter att ha spenderat veckan hos kund startar med hotellfrukost vilket kan vara trevligt, dock föredrar jag en lugn frukost i morgonrock. Efter frukost tar jag mig till kunden och checkar in för dagen, kollar mail och gör mig klar för dagens agenda. Read More…

Sep 292013

Master Data – teknik eller strategisk förmåga ?

StartingPoint Master Data är ett numer väldigt utvecklat område och samtidigt ett oerhört omoget område. Med detta vill jag börja med att diskutera frågan vad man ska ha Master Data till och hur man går till väga för att lyckas. Jag har själv deltagit i och fört in master data lösningar i ett stort antal verksamheter och där stött på de flesta frågeställningar som kommer upp. Utifrån detta har jag en klar bild av vad som är framgångsfaktorer. Från ett tidigare projekt där jag långt senare intervjuade Finanschefen om vilken nytta de haft av Master data och den lösning vi etablerat så pekade han ut följande områden;

  • Strukturer och MDM ger starkt stöd vid förändring av organisation och verksamhetsstruktur.
  • Koncernens rapportering i olika dimensioner extremt snabbt och tillförlitlig.
  • Read More…

Sep 142013

På engelska…

SveEngFlagga Det tog sin lilla tid men nu äntligen är bloggen tillgänglig även på Engelska. Bloggen har redan etablerat en läsarskara som använder översättningstjänster på nätet. Jag har själv provat dessa och inser snabbt att det blir svårläst och till och med direkt fel i förhållande till vad jag avser i texterna. Jag har dessutom dialog med andra bloggare där de flesta är engelskspråkiga och så även de experter som finns inom de områden jag adresserar.
Men lugn, jag utgår i allt mitt skrivande från svenskan där det blir mer naturligt och jag får en nivå på texterna som jag mött uppskattning för. Read More…

1 2