Metodik

Okt 132014

Information Management – del 3…

InfoMan3 Äntligen är det dags att prata teknik och lösning, ja det är ju där vi oftast landar om något verkligen skall hända. För många områden är det verkligen så men jag vill hävda att för information management ligger den absoluta kärnan till att lyckas och skapa värde i att göra detta till en verksamhetsfråga och att verksamhetsansvariga måste följa med hela vägen till att ha kontroll över teknik och lösningar.

Det handlar om att ha kontroll över hela kedjan från verksamhetens behov av information till hur delarna i IT landskapet tillsammans kan optimeras för att möta ett ständigt föränderligt behov. Read More…

Apr 142014

Att verkligen möta kunden…

MoT Hur ska verksamheter av idag klara av en omställning mot helt nya krav, kunder som agerar otroget och med ett enormt utbud tillgängligt….ett musklick bort?

Att verka i gamla vanor och invaggad trygghet är det första steget mot tappade marknadsandelar.
Om vi ser på detta så ser vi 2 processer som möts där den första är den traditionella värdekedjan vi känner igen i en verksamhet. Det vill säga Read More…

Mar 132014

aldrig för tidigt att göra rätt !!! …

rättfrånstart Vid ett tillfälle för ett antal år sedan så skulle jag påtala för en kund att, som talesättet säger, det är aldig för sent att ändra sig. Jag gjorde väl då en freudiansk felsägning och sa istället, det är aldrig för tidigt att göra rätt. I det aktuella fallet skulle kunden föra in ett CRM (Customer Relationship Management) system och hade redan vid tillfället gjort ett antal försök men ändå inte riktigt lyckas få det att möta upp till det tänkta, och av leverantören utlovade nirvanat. Problemet Read More…

Mar 042014

Enterprise Architecture – med Information i fokus…

Value EA Traditionell EA(enterprise architecture) definieras sakta om till värdedriven EA som en kritisk förutsättning för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet, vilket bekräftas av Gartner, forester och annan expertis, men det är samtidigt enormt farligt att sätta tilltro till ett begrepp och tekniska lösningar utan att se vad som egentligen måste göras.
Att vara en framgångsrik nu och i framtiden handlar parallelt med att bedriva en effektiv verksamhet om att även hantera förändring. Read More…

Nov 032013

Rörligt mål…

MovingTarget I många projekt jag kommit i kontakt med genom åren har den stora utmaningen varit att fånga målet då ansatsen har kommit av att ”någon” kommit på att ett system måste bytas ut, ibland fullt relevant då plattformen och systemet gått ut tiden, eller att ett fantastiskt nytt system nu finns på marknaden. Dessa projekt har alltför ofta nuläget som kravbild Read More…

Okt 242013

Alla dessa arkitekter…

Architect Det finns idag många benämningar och roller som arbetar med frågeställningen att avbilda verksamhet och göra detta på ett smart sätt som ger understöd för en effektiv och föränderlig verksamhet. På andra sidan så ligger i rollerna att säkerställa ett effektivt IT-stöd som inte bara avspeglar nulägets behov utan som på ett elastiskt sätt kan följa och anpassas till verksamhetens förändrade behov, utan Read More…

Okt 202013

Var är djävulen ? Egentligen?

devil Idag ser vi många budskap och initiativ i flertalet företag tala om förenkling (simplification) och i linje med Ortelius budskap – Simplicity of complexity – så handlar det om att hantera en komplex verklighet genom att skapa förmåga att överblicka och agera. Men alltför ofta ser vi i strävan efter att förenkla det komplexa ansatser som istället för att förenkla det komplexa blundar för det komplexa.
Detta är inte konstigt då det komplexa är just komplext och svårt att ta sig an och strävan efter snabba resultat tar över och då förenklar vi gärna ”lite på chans” baserat på magkänsla. Problemet Read More…

Okt 132013

Ändrade planer…NEJ!!

StopDetour Hur ofta har jag inte deltagit i eller från sidan beskådat eller till och med försökt agera rådgivare till projekt som går mot återvändsgränd. Vad är det som gör det så svårt att stanna till, analysera, utvärdera och ta ny riktning, eller till och med avbryta helt för att ta ett omtag. Dagens metoder och förhållningssätt i projekt är hårt format av den gamla vattenfallsmodellen där man i faser tar sig genom projekt, fattar beslut och går vidare. Väldigt lite tid och utrymme ges till att bära med sig problemställning och målbild i ett levande format Read More…

Okt 062013

Out of the box…kan vara att ”boxa” in verksamheten…

OutOfTheBox Vi anpassar verksamheten efter systemen! Ja detta är en rubrik från en datatidning från 90-talet där jag stolt berättar om ett projekt på ABB. Och ja jag erkänner, jag var naiv och ja, jag lärde mig ett antal läxor. Detta projekt som omfattade att i princip koppla bort banden till ABB’s stordator och bygga upp en helt ny systempark på mycket kort tid i samband med flytt av verksamheten från Stockholm till Nässjö. I slutänden gick detta i mål och en hel del av insatserna vart lyckade medan andra får ses som smärtsamma lärdomar. Det är Read More…

Aug 302013 Kategori

Att ta medvetna beslut…

OrgPeak Som jag nämnde i min förra bloggpost så skulle jag följa upp liknelsen med att klättra i berg och vikten av rätt utrustning och metodik med en beskrivning av företags motsvarande förmågor till framgång.
Först måste jag bara berätta att det var en fantastisk upplevelse att ta sig upp på Kebnekaise via östra leden och jag skulle aldrig fundera på den vägen utan rätt hjälpmedel och en bra grundträning. Jag frågade också vår guide och instruktör vad som var de vanligaste felen vandrare och klättrare utsatte sig för kring berget. Ingen karta, ingen kompass, ingen erfarenhet och ingen Read More…

1 2