Process

Mar 222015 Kategori

Att ta beslut – gissa eller förstå…

GuessingGame I alla verksamheter fattas dagligen beslut, små som stora, en del beslut direkt avgörande för verksamhetens framgång eller fall. Trotts detta ser vi många beslut som fattas baserat på ”mag-känsla” som ibland är väl underbyggd men alltför ofta baserat på gissningar och tillit till specifika individer. Så som verksamheter idag definieras med ansvar och hierarkisk ordning så delegeras besluten ut i företagets olika grenar och för att se på helheten aggregeras detaljer till större sanningar och det är här gissningsleken börjar. Väldigt få Read More…

Dec 082013

Fånge i kalendern…

calender Nu när julen närmar sig märks tydligt hur vi har blivit slavar bakom våra kalendrar då vi lever i allt mer komplexa verksamheter. Förr hade folk sin uppgift som innebar att arbeta med kollegorna i sin funktion och möjligen ibland ha dialog och överlämningar av resultat som nästa funktion skulle arbeta vidare med. Internet och IT är ju i mycket en frälsare och möjliggörare men det har också med dess möjligheter fört med sig en allt större komplexitet Read More…

Sep 082013

Ni får vad ni mäter..

Measure I flera företag har vi deltagit i projekt kring att definiera mätetal eller KPI’er som det ofta benämns. Det vi ofta ser är ett oändligt antal mätetal och att det inte finns någon enhetlig definition av vad ett mätetal är, hur det skall definieras eller vad som i grunden skall mätas. Det är dessutom väldigt sällan vi ser att mätetalen och målen är kopplade till strategi och riktningsbeslut som av ledningen bestämts, hur kan man då förvänta sig ett beteende och förändring i önskad riktning. Vitsen med att mäta är väl i sin grund att se vara man befinner sig och att mätetalen ska stimulera ett beteende som gör skillnad i företagets resultat. Det är här Read More…

Aug 072013

Processer, en ny konservering…

Process Jag har under många år och i många kundprojekt deltagit i att ”processorientera” verksamheter vilket i många fall fungerat väldigt bra och i vissa fall gett väldigt lite effekt och ibland till och med skapat sämre förmåga på totalen. En bra processarkitektur måste förstå och skapa förutsättningar för verksamhetens alla “kugghjul” att samspela, annars skapas bara nya låsningar.I de fall jag sett tveksamma resultat är det i och för sig inte processerna i sig som varit problemet utan snarare Read More…

Jul 152013

Semester – tankarnas tid..

Semester Så var vi där – semester – med lagom mycket planer och lagom med tid för att spontant göra saker på känsla. Dagen börjar med en tur med dotter, son med flickvän och kusin med son till Tom Tits, fantastiskt ställe för alla åldrar. Nu blir det en lugn afton med grillning och kvällsbad för att sen via nätet hitta stuga i dalarna för några dagars “bara vara” med flugfiske och mete.
För bloggen har jag tanken att varje vecka göra en reflektion från tidigare projekt och Read More…