Dec 072014

EPO – för företagets bästa…

EPO Inom idrotten har vi länge hört talas om EPO som ett av många förekommande och förkastliga dopingpreparat så varför ska nu företagen satsa på EPO.

EPO i detta fall står för Enterprise Performance Optimization och handlar om att skapa ett övertag genom etablerandet av en BusinessMap – en digital avbild av er verksamhet. Skillnaden mot idrottens värld är att här är det högst tillåtet, men ändå ser vi allt för många verksamheter som fortsätter att gissa sig fram i tillvaron.

Vad gör då denna BusinessMap för magiskt?

Den bygger på att vi i över 20 år avbildat verksamheter och nu utifrån detta skapat ett antal informations mönster och en digital arbetsbänk som gör det möjligt att snabbt etablera en digital avbild av en verksamhet i form av hur man är organiserad, vilka produkter och tjänster man erbjuder, hur dessa möter kunden och på vilket sätt de produceras. Detta kompletteras med att vi kopplar verksamhetens strategier, nyckeltal och förbättringsinitiativ till samma BusinessMap.

Med detta har vi lagt en grund för att verksamhetens olika intressenter från sina olika perspektiv kan samlas kring samma karta och börja driva en gemensam agenda in i framtiden.

Med en BusinessMap så är det dags att börja använda EPO för att ur olika perspektiv förstå sitt nuläge, sina utmaningar och med förståelse av sambanden börja att koordinerat röra sig i den strategiskt utpekade riktningen. Utöver detta har vi nu också skapat en bas för att etablera mätetal som utgår från modellens samband och som samverkar på ett sätt som gör nyckeltalen till drivkrafter för rörelse i önskad riktning och inte bara en omfattande och o-koordinerad lista av KPI’er.

Vid vårt kontor i Stockholm har vi fokus på 3 områden där vi skapat paketerade insatser där EPO direkt kan ge värde för våra kunder. Områdena vi fokuserar på är

  • EPO- Operational Excellence, att etablera en delad agenda som bidrar till rörelse I strategiskt utpekad riktning.
  • EPO-Product Excellence, att förstå och möta kunden med rätt erbjudande och säkerställa en effektiv värdekedja
  • EPO-Information Excellence, att säkerställa att information kan användas som en strategisk resurs och att rätt teknologier används optimalt.

De flesta poster här på bloggen härleds till något av ovan nämnda områden.

Utöver detta används samma arbetsbänk och våra mönster för flertalet andra områden dels drivet av vårt huvudkontor i Malmö där fokus ligger på områden som Strategy Execution, competitive Intelligence och Market Intelligence. För andra områden samverkar vi med andra aktörer på marknaden där vi står för mjukvaran och mönster medan partners driver agendan ut mot marknader och kunder, exempel på detta är t.ex. IP/Patentområdet. Gemensamt för alla områden och kärnan i vår existens ligger vår mjukvara och mönster som utgör grunden för att synliggöra komplexa samband i ett digitalt och visuellt format.

Jag inser att detta vart lite av en företagspresentation snarare än en erfarenhetsreflektion, men då jag så ofta refererar till vår BusinessMap ville jag ge er en bild av vad det är och hur den ingår i de fall där vi möter kunder.

Detta inlägg är också tillgänglig i: Engelska