Okt 132014

Information Management – del 3…

InfoMan3 Äntligen är det dags att prata teknik och lösning, ja det är ju där vi oftast landar om något verkligen skall hända. För många områden är det verkligen så men jag vill hävda att för information management ligger den absoluta kärnan till att lyckas och skapa värde i att göra detta till en verksamhetsfråga och att verksamhetsansvariga måste följa med hela vägen till att ha kontroll över teknik och lösningar.

Det handlar om att ha kontroll över hela kedjan från verksamhetens behov av information till hur delarna i IT landskapet tillsammans kan optimeras för att möta ett ständigt föränderligt behov.

Utan att göra anspråk på att vara heltäckande så beskriver jag här en kedja av områden som behöver stöd i form av metodik och verktyg.

 •  Terminologi
  Allt börjar i terminologi och de ord och begrepp verksamheten använder och det är en bra start att etablera verktyg som ger stöd för att enas kring gemensamma begrepp att använda.
  När detta tas till nästa nivå och där man börjar definiera affärsregler måste vi säkra transparens hela vägen ner till olika implementationer av data.
 • Information Governance
  Vi ser här flera ramverk som avser att hålla samman ansvar för ovanstående begrepp och den information som hanteras i verksamheten. Problemet är ofta att det just är flera ramverk och ansvaret fördelas ut i olika discipliner (Informationssäkerhet, Legala aspekter, access, Integritet etc.) utan något ansvar för helheten.
 • Datakvalitet
  Alla verksamheter har någon gång erfarit bakslag på grund av felaktig data! Här finns numer IT-lösningar för att kontrollera datakvalitet och larma vid fel. Problemet är ofta att brister i datakvalitet upptäcks långt senare i andra IT-lösningar och datakvalitets-lösningar måste vara heltäckande och fungera tvärs hela IT landskapet.
 • DW/BI
  En stor del av DW/BI bygger på att samla ihop och konsolidera händelsedata för att möjliggöra rapporter och analyser av verksamhetens prestanda. Här är också punkten där många upptäcker dataproblem och svårigheter till samlade analyser då källdata alltför ofta håller låg kvalitet och är specifik för de system som skapat data. Här krävs en annan approach där strukturer måste klara att representera helheten av en verksamhet.
 • Big Data
  Idag ser vi flertalet lösningar där enorma volymer data samlas in och ger oanade möjligheter till analys. Dock måste detta sammankopplas med en verksamhets interna strukturer för att ge det önskade mervärdet att dels förstå informationen i sin rätta kontext samt att skapa förmågan att agera utifrån de insikter som sammankopplandet av Big Data och interna strukturer ger.
 • Social media
  Många företag kommunicerar idag med sina kunder och sin omvärld via sociala medier och vill dra nytta av denna kanal. Samma sak gäller här som ovan med BigData att information måste kunna kopplas samman med de interna strukturerna för att det verkliga värdet skall uppstå.
 • Integration
  En grundstomme för att landskapet av system skall fungera och kommunicera är Integration och här ser vi alltför ofta lösningar där det skapas punkt-till-punkt integrationer. Detta innebär att varje behov av integration löses genom att etablera en specifikation av vilket data som skall flyttas mellan 2 punkter. Alla känner vi till begreppet spagettilösning vilket blir slutresultatet och borgar för allt annat än flexibilitet. Lösningen här är att sträva mot en för verksamheten gemensam modell som sedan utgör grunden för modelldriven integration och medger en långsiktig flexibilitet.
 • Master Data
  Master Data handlar om att förstå vilket data som för en verksamhet är gemensamt och som ger en stabil struktur på vilket verksamhetens processer ges förmågan att samverka och interagera genom att gemensamma data styrs via en Master Data lösning. Ett Master Data system kan ses som en del av en integrationslösning där det är mer naturligt att det gemensamma data samlas och kontrolleras på en plats.
 • Enterprise Architecture och Modeller
  Det är här vi samlar behoven från alla ovanstående områden till en punkt där Enterprise Architecture etablerar en gemensam karta ”Business Map” utifrån vilken verksamhetens behov avbildas och utgör ritning för landskapet av IT-lösningar kan samexistera och bidra till totalen.

Samlar man dessa ovanstående områden i en tydlig Governance och metodkedja och lägger till verksamhetens olika process stödjande IT-lösningar så har vi etablerat en värdeskapande informationsfabrik.
Om det nu är så många saker som måste kontrolleras och synkroniseras, är det då inte bättre att ge upp och hoppas det löser sig ändå? Ja det är en inte helt ovanlig strategi som jag flera gånger har upplevt hos kunder. Men som allt annat stort – Rom byggdes inte på en dag!

I nästa post så tar jag i frågan kring hur man skapar en hållbar plan och hur man kan börja bygga sitt Rom.

Detta inlägg är också tillgänglig i: Engelska