Okt 272014

Information Management – del 4…

InfoMan4 Då jag nu målat upp en del av utmaningen kring Information Management, dess intressenter och de centrala teknologierna är det nu dags att se på hur man går till väga. Självklart finns det olika vägar fram och det jag redovisar här är en approach baserad på 25 års samlade erfarenheter av lyckade och mindre lyckade satsningar. Framförallt är det en pragmatisk agenda baserad på att få en gemensam bild, etablera mognad och en karta ”BusinessMap” att navigera utifrån.

Ett första val är att bestämma sig för om man vill se informationen som en resurs av värde eller om det bara är en del av IT, ni som ser det som en del av IT kan sluta läsa här!

Om vi utgår från att information är en resurs av värde bör vi först av allt sätta informationen i sitt sammanhang av den verksamhet som bedrivs och den omvärld verksamheten i vilken den agerar.

På ett generellt plan så kan en agenda omfatta följande steg:

 1. Verksamhet och IT måste enas om att definiera behovet, potentialen och utmaningarna.
 2. Använd en strukturerad metod för att identifiera och förstå behovet och potentialen.
 3. Definiera och kom överens om en ritning för det framtida önskade läget.
  Etablera ett format som intressenterna löpande kan samlas kring.
 4. Använd ritningen för att förstå var ni befinner er och etablera en plan för att nå önskad position.
  Dela upp planen och målbildens delar i logiska och hanterbara block
 5. Kartlägg den tekniska agendan
  Utifrån ambition och målsättning tydliggörs vilka teknologier som kommer behövas och hur applikationslandskapet skall formas i sin helhet.
 6. Återsamlas kring kartan och planen.
  Verksamhetens ledning, nyckelpersoner och de från IT som har ansvar att driva den tekniska implementationen för att skaka hand och bli överens om det gemensamma ansvaret för planens genomförande.
 7. Etablera och säkerställ organisatoriskt och personellt ansvar för helheten och dess delar.
  Tydlighet i rollbeskringar, ansvar och kompetens. Ta tiden och säkra på utbildning och kunskapsutbyte med andra organisationer.
 8. Agera enligt överenskommen plan
  Räkna med avsteg, men se till att de blir transparanta och att ritningen för helheten uppdateras så att övriga delar kan justeras i takt med behovet.

Agendan ovan är generellt hållen och bör vid varje tillfälle anpassas efter respektive organisations mognad och förutsättningar. Ett viktigt element att baka in i planen är att se över teknologiska trender, andra organisationers erfarenheter och att stämma av vision och målbild med expertis (Forrester, Gartner etc…)

För att lyckas finns dock två delar i ovanstående agenda som inte får tummas på och det första är att säkra en gemensam agenda mellan verksamhet och IT där verksamheten tar ansvar för att definiera behovet och IT för att etablera en lösningsagenda. Den andra delen som är ett måste är den gemensamma kartan ”BusinessMap” som säkerställer en fast hållpunkt mot vilken agendan kan styras.

 

Detta inlägg är också tillgänglig i: Engelska