Feb 042015

Organisation i rörelse – håll kursen…

BusinessMap En av de största utmaningarna hos majoriteten av stora komplexa företag är förmågan att agera synkroniserat och rikta kraften mot gemensamma mål. Utmaningen har många skepnader och det bottnar ofta i frågan om ansvar, mandat och belöning. Med detta som grund – hur skapar man informationsmässig kontroll för helheten? Vem tar ansvaret? Är det ens möjligt?
Svåra frågor som alltför ofta saknar svar, men vad är alternativet – att ge upp är en lite väl enkel lösning!

Ur ett perspektiv finns ett gemensamt intresse och det är när man definierar och löpande justerar organisationens utformning för att möta de mål och den affärsinriktning som är utpekad. Självklart måste man sedan skapa en tydlig organisation med tydliga ansvar och mandat som medger ett operationellt perspektiv att fungera effektivt och etablera former för mätning, uppföljning och belöningsformer.
Det som ofta tappas på vägen är kopplingen mellan det organisatoriska (eller processmässiga) ansvaret och dess koppling till helheten. Alltför ofta ser vi suboptimering och ett dolt maktspel om resurser och investeringar. Detta leder ofta till öar av information och isolerade IT-lösningar där varje intressent fokuserar på sitt och helheten tappas bort.

Här menar jag att en ”BusinessMap” är ett starkt instrument för att hela tiden se kopplingen mellan verksamhetens olika delar och helheten. Om så bara för att säkra att organisationens sätts upp på rätt sätt och att det finns en tydlig och delad uppfattning av vart helheten är på väg, hur den kan mätas och vilka initiativ som bör bedrivas och synkroniseras för att säkra att verksamhetens delar kan verka för sin egen effektivitet och samtidigt bidra till totalen.
Detta är en övning som bör göras till en kontrollerad och årligen eller tätare återkommande analys av verksamheten tillstånd i förhållande till uppdaterad strategisk inriktning vilket resulterar i en gemensam analys av prioriterade insatser och behov av samverkan.

En central fråga som ur ett perspektiv är CIO:s ansvar är att säkerställa en effektiv och i linje med strategiska inriktningens riktning tydlig agenda för informationsförsörjning. Att detta sker är CIO:s viktigaste uppgift medan innehållet i form av en aktuell ”BusinessMap” inklusive strategisk riktning att utgå ifrån är ledningens ansvar och det är här vi skapar kopplingen mellan verksamhetens total och it-landskapets total.

Rör vi oss i den tekniska delen så skapar vi här förmågan att etablera strategiska systemkomponenter som MasterData, Information Management, Beslutsstödsystem och en grund för integration tvärs IT-landskapet.

Här ser vi ofta att dessa stora It investeringar bedrivs som isolerade företeelser och inte sällan som rena IT projekt där kontakten med verksamheten tappas på vägen. Hur ofta läser vi inte i pressen om stora satsningar som gått snett och där IT får krypa till korset – trots att felet i flertalet fall är ledningens brist i att ta sitt ansvar för en så viktig resurs som informationen är!

Detta inlägg är också tillgänglig i: Engelska