Nov 132013

Verksamhetskartan – en liknelse

GIS Nu har jag under en tid publicerat ett antal poster där jag från olika infallsvinklar beskrivit vikten och värdet av att ha en gemensam ”BusinessMap”. Har en tanke om att snart producera en serie av poster som mer i detalj beskriver vad denna verksamhetskarta består av, hur den kan användas och hur man går till väga för att sätta den på plats. Här tänkte jag ge mig in på att ge en förklaring i form av en liknelse som en god vän gav på lunchen idag, efter att jag och en kollega förklarat våra affärsplaner och hur vi hjälper våra kunder. Read More…

Nov 032013

Rörligt mål…

MovingTarget I många projekt jag kommit i kontakt med genom åren har den stora utmaningen varit att fånga målet då ansatsen har kommit av att ”någon” kommit på att ett system måste bytas ut, ibland fullt relevant då plattformen och systemet gått ut tiden, eller att ett fantastiskt nytt system nu finns på marknaden. Dessa projekt har alltför ofta nuläget som kravbild Read More…

Okt 242013

Alla dessa arkitekter…

Architect Det finns idag många benämningar och roller som arbetar med frågeställningen att avbilda verksamhet och göra detta på ett smart sätt som ger understöd för en effektiv och föränderlig verksamhet. På andra sidan så ligger i rollerna att säkerställa ett effektivt IT-stöd som inte bara avspeglar nulägets behov utan som på ett elastiskt sätt kan följa och anpassas till verksamhetens förändrade behov, utan Read More…

Okt 202013

Var är djävulen ? Egentligen?

devil Idag ser vi många budskap och initiativ i flertalet företag tala om förenkling (simplification) och i linje med Ortelius budskap – Simplicity of complexity – så handlar det om att hantera en komplex verklighet genom att skapa förmåga att överblicka och agera. Men alltför ofta ser vi i strävan efter att förenkla det komplexa ansatser som istället för att förenkla det komplexa blundar för det komplexa.
Detta är inte konstigt då det komplexa är just komplext och svårt att ta sig an och strävan efter snabba resultat tar över och då förenklar vi gärna ”lite på chans” baserat på magkänsla. Problemet Read More…

Okt 132013

Ändrade planer…NEJ!!

StopDetour Hur ofta har jag inte deltagit i eller från sidan beskådat eller till och med försökt agera rådgivare till projekt som går mot återvändsgränd. Vad är det som gör det så svårt att stanna till, analysera, utvärdera och ta ny riktning, eller till och med avbryta helt för att ta ett omtag. Dagens metoder och förhållningssätt i projekt är hårt format av den gamla vattenfallsmodellen där man i faser tar sig genom projekt, fattar beslut och går vidare. Väldigt lite tid och utrymme ges till att bära med sig problemställning och målbild i ett levande format Read More…

Okt 102013

En konsultdag…

Carwork Här bryter jag in med en bloggpost som bryter mönstret från fakta till rent allmänt och ger en bild av hur en dag som konsult kan se ut.

07.00 Torsdag morgon efter att ha spenderat veckan hos kund startar med hotellfrukost vilket kan vara trevligt, dock föredrar jag en lugn frukost i morgonrock. Efter frukost tar jag mig till kunden och checkar in för dagen, kollar mail och gör mig klar för dagens agenda. Read More…

Okt 062013

Out of the box…kan vara att ”boxa” in verksamheten…

OutOfTheBox Vi anpassar verksamheten efter systemen! Ja detta är en rubrik från en datatidning från 90-talet där jag stolt berättar om ett projekt på ABB. Och ja jag erkänner, jag var naiv och ja, jag lärde mig ett antal läxor. Detta projekt som omfattade att i princip koppla bort banden till ABB’s stordator och bygga upp en helt ny systempark på mycket kort tid i samband med flytt av verksamheten från Stockholm till Nässjö. I slutänden gick detta i mål och en hel del av insatserna vart lyckade medan andra får ses som smärtsamma lärdomar. Det är Read More…

Sep 292013

Master Data – teknik eller strategisk förmåga ?

StartingPoint Master Data är ett numer väldigt utvecklat område och samtidigt ett oerhört omoget område. Med detta vill jag börja med att diskutera frågan vad man ska ha Master Data till och hur man går till väga för att lyckas. Jag har själv deltagit i och fört in master data lösningar i ett stort antal verksamheter och där stött på de flesta frågeställningar som kommer upp. Utifrån detta har jag en klar bild av vad som är framgångsfaktorer. Från ett tidigare projekt där jag långt senare intervjuade Finanschefen om vilken nytta de haft av Master data och den lösning vi etablerat så pekade han ut följande områden;

  • Strukturer och MDM ger starkt stöd vid förändring av organisation och verksamhetsstruktur.
  • Koncernens rapportering i olika dimensioner extremt snabbt och tillförlitlig.
  • Read More…

Sep 262013

Allt på en gång..

Dont panic Tystnad på bloggen …. det finns en anledning. Som ni sett i tidigare poster så är en av de centrala punkterna i min agenda nu att tillsammans med kollegorna här i Stockholm etablera Ortelius Stockholm AB som ett dotterbolag. Detta är en spännande resa och det sätter genast igång en massa aktiviteter att ta tag i och samtidigt så gäller det att fortsätta med det dagliga. I mitt fall så kom strax efter beslutet att etablera dotterbolaget i somras ett stort globalt företag med säte i Sverige och de centrala verksamheterna i Skåne med en förfrågan om mina tjänster. Detta omfattade Read More…

Sep 142013

På engelska…

SveEngFlagga Det tog sin lilla tid men nu äntligen är bloggen tillgänglig även på Engelska. Bloggen har redan etablerat en läsarskara som använder översättningstjänster på nätet. Jag har själv provat dessa och inser snabbt att det blir svårläst och till och med direkt fel i förhållande till vad jag avser i texterna. Jag har dessutom dialog med andra bloggare där de flesta är engelskspråkiga och så även de experter som finns inom de områden jag adresserar.
Men lugn, jag utgår i allt mitt skrivande från svenskan där det blir mer naturligt och jag får en nivå på texterna som jag mött uppskattning för. Read More…

1 2 3 4 5