Jun 172013

Dags för ett paradigmskifte ?

lego En  milstolpe i mänsklighetens förmåga att transportera sig togs då Henry Ford etablerade massproduktionen. Flexibiliteten var inte den högsta och man kunde välja vilken färg som helst, bara den var svart. Vad som därefter hänt i bilindustrin har vi alla sett och idag är jakten på kunder snarare kring varumärke och att förmedla en känsla som passar de olika köpargrupperna. Vad gäller flexibiliteten så har otroligt mycket hänt och Read More…

Jun 102013

Brunch-Seminarium

Frukostseminarium är ute, det nya svarta är brunch-seminarier. Här sätter vi ner foten och tar ytterligare ett avstamp för etableringen av Ortelius i Stockholm.

Genom att synliggöra er dolda potential vågar Ortelius lova ett försprång gentemot era konkurrenter. Vi pratar om att ge er ett nytt perspektiv och därigenom en långt större förmåga att agera medvetet i den komplexitet ni befinner er i.

Hur stort försprång vill du ha? Vi lovar er nya förmågor Read More…

Jun 072013

Verksamhetens karta – en GPS

GPSVerksamheter är ständigt utsatta för press från kunder, marknaden och konkurrenter vilket leder till ett behov av ständig optimering för att bibehålla och i bästa fall förbättra sin position. I strävan att öka lönsamhet, ta marknadsandelar och bli effektivare tas det ständigt beslut och ofta startas nya, alltför ofta o-koordinerade, förbättringsinitiativ i bästa välmening. Vad som saknas är Read More…

Jun 032013

Om bloggen

Mitt mål med den här bloggen är att dela mina erfarenheter, gamla som nya, kring hur man etablerar en verksamhetskarta, vilka nyttor den ger och hur den kan användas. Ett annat syfte med bloggen är att skapa dialog och etablera en arena som kan samla intressenterna inom verksamhetsledningen kring en gemensam verksamhetskarta.
Här vill jag dela mina idéer och tankar och hoppas på en spännande dialog där vi Read More…

1 3 4 5