Om Bloggen

Mitt mål med den här bloggen är att dela mina erfarenheter, gamla som nya, kring hur man etablerar en verksamhetskarta, vilka nyttor den ger och hur den kan användas. Ett annat syfte med bloggen är att skapa dialog och etablera en arena som kan samla intressenterna inom verksamhetsledningen kring en gemensam verksamhetskarta.
Här vill jag dela mina idéer och tankar och hoppas på en spännande dialog där vi lär av varandra och inspirerar varandra till att verkligen förändra och etablera bättre verksamheter.
Jag har under 25 års tid arbetat med förbättringar av verksamheter, de första 10 åren som anställd i större organisationer, först VanLeer BV därefter ABB sedan AstraZeneca med ansvar för större projekt samt parallellt med ansvar för metodutveckling och stöd till andra förändringsprojekt. Gemensamt för dessa projekt var mixen av verksamhetsstruktur och IT och där de mest framgångsrika projekten var de där verksamheten tog del i och samlades kring en gemensam målbild. Här tändes mitt intresse för att skapa metodik och principer för verksamhetsarkitektur där organisation, personal, processer och IT måste följa samma karta för att skapa verklig effekt.
Under mina 15 år som konsult har jag haft uppdrag inom centrala verksamhetsområden med ansvar just för frågan att samla och influera verksamhetens kravbild för att sen agera som verksamhetens representant i processförbättringar och systeminförande. Flertalet av mina kunduppdrag har varit långsiktiga kundrelationer där jag stöttat hela resan från att samla en koncerns behov och därefter inspirera verksamheten att delta i genomförandet av olika förbättringsinitiativ som i harmoni skall skapa nytta på sista raden.
Min ledstjärna för lyckade förbättringar är en gemensam karta över var verksamheten befinner sig, vilka brister den har, vilka utmaningar den står inför så att rätt förbättringar prioriteras och får stöd genom hela kedjan från behov till mätbar förbättring. Grunden för detta ligger i en ”digital verksamhetsavbild” som används som ett SIMS Company för att beskriva nuläget samt att precisera insatser och simulera och testa scenarios av framtiden innan genomförande. Även för specifika förbättringar som enbart berör en del av verksamheten är det viktigt att den relateras till verksamhetskartan för att säkerställa hållbara och inte suboptimerande lösningar.

Detta inlägg är också tillgänglig i: Engelska