Dec 012014

Vart är vi på väg? – Att sätta en strategi…

Strategy day Jag har precis blivit medlem i ett affärsnätverk där vi träffades för första gången i förra veckan. Deltagarna i nätverket är beslutsfattare och nyckelpersoner från olika branscher vilket ger en god grund för utbyte av erfarenheter, lärande och nya kontakter att ta vara på och både bidra med värde till och dra nytta av. Temat för dagen var Strategi, vad är en strategi, vad ska den innehålla och hur kan den se ut?

Samtidigt var avsikten med dagen att påbörja en process att bekanta sig med de andra i nätverket och för detta så användes strategitemat och övningar och simuleringar för strategiframtagning som bas.
Utmaningen vi fick oss tilldelad i 4 olika team var att agera konsulter/rådgivare åt investerare som siktar på etablering av flygverksamhet i Afrika. För detta fick varje grupp ett ledningsrum där massor av fakta kring Afrika och flygindustrin var tillgänglig samt videos om strategi från McKinsey, Greenland, DuPont och Nato.

Med detta som bas var uppgiften att definiera en strategi för etablering med definition av målgrupp, produkt och finansiell modell. Varje grupp bestod av människor med helt olika bakgrund och erfarenheter, ingen med erfarenhet från flygindustrin mer än som resenärer. Sakta formades dock gruppen kring en tanke och modell som sedan inför övriga grupper presenterades vid en 5 minuters presentation över ett bord med en stor Afrikakarta. Efter frågor och allmän kritik från övriga grupper och från strategikonsulten som ledde dagens övning var det att återvända till ledningsrummet för att omarbeta och tydliggöra strategin. Här fick vi också en omkastning då vissa personer i varje grupp roterade så att nya perspektiv kom till. Här delades även ut ett dokument med nya förutsättningar att ta ställning till.

Samma sak igen med ytterligare faktainsamling och tankearbete som i vår grupp ledde till en totalt ny strategi med avseende på målgrupp och produkt. Efter processande i gruppen var det åter dags att presentera sin strategi, denna gång på 4 minuter och förhoppningsvis mer tydlig.
Den ständiga läxan var att se och reflektera över hur väl strategin landade hos lyssnarna, både som strategi som sådan men kanske framförallt hur väl den var kommunicerad och landade i åhörarnas minne.

Återigen samlas grupperna för att en sista gång arbeta om/förtydliga strategin inför en slutpresentation där en domare var inbjuden för att lyssna, reflektera och utse ett vinnande team. Inför detta fick vi även veta vem som skulle agera domare och det var Kjell Fredheim tidigare VD i flertalet flygbolag och en medspelare till Jan Carlzon i SAS transformering och numer driver bolaget Fredheim International med fokus på just frågor kring flygtrafik och relaterade tjänster. En klar utmaning för oss med andra ord!

I den sista sessionen var det åter ett antal ändrade förutsättningar då vi nu alla grupper hade vetskap om varandra så måste man agera med den vetskapen och även se på möjligheten till samarbeten mellan grupperna.
Nu följde således en slutpresentation av våra strategier på 3 minuter inför domare och övriga grupper. Det fantastiska var att vi nu upplevde samspelade team och en tydligt kommunicerad strategi, och detta av människor helt utan branscherfarenhet och för varandra helt okända bara timmar tidigare.
Nu tycker ju jag att vårt bidrag var överlägset, flygets kronjuvel – Diamond Air, powered by Rolls-Royce, där inget ytterligare av lyx finns att önska . Trots detta så fick vi se en annan vinnare korad och det var en fusion mellan ryska och kinesiska intressen.

Dagen som sådan var mycket bra både ur syftet att lära sig mer kring strategi och simulera strategiarbete men kanske än viktigare att visa på kraften i gruppen med dess blandning av kompetenser och erfarenheter och möjligheten att få nya perspektiv. Jag ser redan fram mot nästa tillfälle att träffas.

Så till det centrala och som jag personligen reflekterade över var vikten av att skapa en gemensam bild av situationen, vart man vill och hur man tar sig dit. Här kan jag inte låta bli att återkomma till hela anledningen till Ortelius och vårt bolags existens, att skapa en ”BusinessMap” (en digital avbild att samlas kring) med vilken företagets verksamhet kan beskrivas och mot vilken sedan strategier och utmaningar kan relateras för att skapa en gemensam bild och gemensamt kunna ta ut en riktning mot målet.

Detta inlägg är också tillgänglig i: Engelska